وقتی کسی نیست

قالب: فیلم کوتاه
زمان: 10 دقیقه
نویسنده، تهیه‌کننده‌وکارگردان: هادی ادیب
تصویربردار: شهاب معلم‌طاهری
مدیرتولید: امیرهاشم عمرانی
طراح صحنه و لباس: سیدمحمد آل‌احمد
عکاس و دستیار تصویر: پریسا صالحی
هماهنگی رنگ و نور: سامان مجدوفایی
بازیگران: عباس زرگر، مرتضی علی‌زاده پیرکوهی، سیدمحمد آل‌احمد، رضا ایمان‌پور، یوسف محمدی، ابوالفضل روستایی و داوود محمدآبادی
بهار 1394

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12