کلینیک تغذیه / شبکه تهران

«کلینیک تغذیه» برنامه‌ای ترکیبی زنده از گروه دانش و اقتصاد شبکه تهران با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه در حوزه بهداشت مواد غذایی تهیه شد.
فعالیت در این برنامه: کارگردانی و تدوین 11 برنامه / بهار و تابستان 92

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12