کلینیک تغذیه / شبکه تهران

«کلینیک تغذیه» برنامه‌ای ترکیبی زنده از گروه دانش و اقتصاد شبکه تهران با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه در حوزه بهداشت مواد غذایی تهیه شد.
فعالیت در این برنامه: کارگردانی و تدوین 11 برنامه / بهار و تابستان 92

حرکت از نو / شبکه ورزش

ازجمله برنامه‌های قدیمی شبکه ورزش سیما که ترویج ورزش همگانی در خانواده، از جمله اهداف این برنامه است.
فعالیت در این برنامه: تدوین بیش از 30 گزارش ورزشی / تابستان و پاییز 1391