درباره من

 

محمد هادی ادیب بهروز، متولد 29 شهریور 1361
کاردانی دستیار کارگردانی سینما، مرکز علمی کاربردی واحد 38 تهران
کارشناسی کارگردانی سینما، مرکز علمی کاربردی واحد 38 تهران
دانش‌جوی کارشناسی ارشد سینما، دانشگاه سوره تهران

فعالیت‌ها
فیلم‌سازی داستانی، مستند و تبلیغاتی
برنامه‌سازی تلویزیونی
پژوهش و نگارش در حوزه سینما
عکاسی؛ تدریس عکاسی، تصویربرداری و تدوین
طراحی گرافیک
طراحی، توسعه و مدیریت وب